Заявление

Заявлението може да бъде подадено по е-мейл office@dedal-bg.net, по факс, по пощата или на място в офисите на фирмата. С подаването на заявление възложителят приема условията, определени от фирмата за извършване на процедурата по оценяване.

Изтегли заявление за сертификация на продукт