Процес за разглеждане на възражения и обработка на рекламации