Работа

Моля изпратете автобиография с актуална снимка и документи, доказващи квалификация и опит, директно на: manager@dedal-bg.net

Свободни позиции:
Координатор, качество / Одитор качество

Изисквания към кандидата:
• 2+ години опит със стандартизирани системи за управление в съответствие с някои от стандартите: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 39001, ISO 45001 и ISO 50001;
• Квалификация и компетентност за водене на одити на стандартизирани системи за управление;
• Английски език, втори чужд език е предимство;
• Компютърна грамотност, Microsoft Office;
• Възможност за чести командировки в страната и чужбина;
• Добри комуникативни умения, бързо адаптиране, позитивно мислене, работа в екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност, организираност;
• Способност за ефикасни действия в проблемни ситуации с отчитане на детайлите;
• Активен шофьор (кат.В).

Ние предлагаме
• Вид заетост - пълен работен ден;
• Срок на заетост - постоянна;
• Договор - трудов безсрочен, с осигуровки на реална заплата;
• Ниво в йерархията - административен персонал, експертен персонал без ръководни функции.