инж. Александър Пандов

Одитор качество

Профил:
Магистър Съобщителна Техника и Автоматизация на Свръзките 
Водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 45001

Езици:
Руски, Английски