инж. Дафина Валасопуло

Одитор / Технически експерт

Профил:
Магистър Строителни Конструкции
Специализация Промишлено и Гражданско Строителство
Водещ одитор по ISO 9001, ISO 39001 и ISO 45001(OHSAS 18001)

Езици:
Руски