инж. Катя Ангелова

Ръководител направление "Сертификация на строителни продукти"

Профил:
Магистър Химия
Технология на Силикатите
Водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001 и ISO 45001(OHSAS 18001)

Езици:
Английски, Руски и Италиански