инж. Надрияна Василева

Отговорник качество / Технически експерт

Профил:
Магистър Геодезия, Фотограметрия и Картография
Водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001(OHSAS 18001), ISO 39001 и ISO 50001

Езици:
Руски