инж. Таня Арабаджиева

Одитор

Профил: 
инженер- технолог „Технология на месото и рибата“
Водещ одитор ISO 22000

Езици:
Английски, немски и руски