Μηχ. Κάτια Άγγελοβα

Επικεφαλής της Πιστοποίησης Προϊόντα Κατασκευής

Profile:
Μηχ. MD Χημείας
Εξειδίκευση στην Τεχνολογία των Πυριτικών Αλάτων
Επικεφαλής ελεγκτής για ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001 και ISO 45001(OHSAS 18001) 

Languages:
Αγγλικά, ρώσικα, ιταλικός και Βουλγαρικά