Μηχ. Μάριο Βρατοβανοβ

Επικεφαλής του τμήματος - Τύπος Α

 

Προφίλ:

Πτυχίο: Συστήματα και Τεχνολογία Υπολογιστών
Master: Μηχανική και λειτουργία ενεργειακών συστημάτων

Γλώσσες:
Αγγλική, βουλγαρική