Μηχ. Νένε Νεσάλκοφ

Ελεγκτής

Profile:;
Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Ειδίκευση στις ηλεκτρικές μηχανές
Επικεφαλής ελεγκτής για ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 39001, ISO 45001 και ISO 50001

Languages:
Αγγλικά και Βουλγαρικά