Μηχ. Ναντριάνα Βασίλεβα

Εκπρόσωπος της ποιότητας

Пροφίλ:
Μηχ. MD Γεωδαισίας, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας
Επικεφαλής ελεγκτής για ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001(OHSAS 18001), ISO 39001 και ISO 50001
 
Γλώσσες:
ρώσικα