Μηχ. Νταφίνα Βαλασόπουλο

Ελεγκτής / Τεχνικός εμπειρογνώμονας

Пροφίλ:
Μηχανικός με MD
Οικοδομικές κατασκευές
Ειδικότητα στην Βιομηχανική και την Πολιτική Κατασκευή
Επικεφαλής ελεγκτής για ISO 9001, ISO 39001 και  ISO 45001(OHSAS 18001) 

Yλώσσες:
ρώσικα