Μηχ. Στοιανκα Καπραλοβα

Ελεγκτής ποιότητας

Προφίλ:
Πτυχίο Ανόργανων Χημικών Τεχνολογιών
Master of Business Administration - Ειδίκευση "Διεθνής Επιχειρήσεων"
Επικεφαλής ελεγκτής για ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001, ISO 45001(OHSAS 18001) και ISO 50001

Γλώσσες:
Ρωσικά και Βουλγαρικά