Μιρένα Σβιρεζοβα

Ελεγκτής

Profile:
Τεχνικά πρότυπα
Επικεφαλής ελεγκτής για ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001 και ISO 45001(OHSAS 18001)

Languages:
Αγγλικά, Βουλγαρικά