Μιρένα Σβιρεζοβα

Ελεγκτής

Пροφίλ:
Τεχνικά πρότυπα
Επικεφαλής ελεγκτής για ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001 και ISO 45001(OHSAS 18001)

Γλώσσες:
Αγγλικά, Βουλγαρικά