مارک CE محصولات ایمنی در برابر آتش در چین

Dedal 近日圆满完成了与南京消防器材股份有限公司(南消)的合作。

 دیدال و شرکت فناوری حفاظت از آتش نانجینگ چین ، با مسئولیت محدود (NFPT) نظارت سالانه کنترل تولید کارخانه (FPC) از تولید کننده را با موفقیت انجام داده است.

 

NFPT در سال 1958 تاسیس شده است و در حال حاضر  بعنوان پیشرو در صنعت حفاظت از آتش سوزی و صادرکننده جهانی ، ارائه تحقیق و توسعه برتر و تولید در این زمینه است.  مرکز فناوری NFPT توسط دفتر علوم و فناوری استان جیانگ سو تأیید شده و تنها مرکز تحقیقات مهندسی و فناوری حفاظت از آتش در سطح استان است ، بطوریکه توسط مرکز توسعه و تحقیقات شورای دولتی چین تایید شده است.

این پارک تکنولوژی صنعتی بالغ بر سرمایه 160 میلیون RMB  به ثبت رسیده که درآمد سالانه ی آن بیش از 50 میلیون دلار‌می باشد.

 دیدال و شرکت فناوری حفاظت از آتش نانجینگ چین ، با مسئولیت محدود (NFPT) نظارت سالانه کنترل تولید کارخانه (FPC) از تولید کننده را با موفقیت انجام داده است.

 

NFPT در سال 1958 تاسیس شده است و در حال حاضر  بعنوان پیشرو در صنعت حفاظت از آتش سوزی و صادرکننده جهانی ، ارائه تحقیق و توسعه برتر و تولید در این زمینه است.  مرکز فناوری NFPT توسط دفتر علوم و فناوری استان جیانگ سو تأیید شده و تنها مرکز تحقیقات مهندسی و فناوری حفاظت از آتش در سطح استان است ، بطوریکه توسط مرکز توسعه و تحقیقات شورای دولتی چین تایید شده است.

این پارک تکنولوژی صنعتی بالغ بر سرمایه 160 میلیون RMB  به ثبت رسیده که درآمد سالانه ی آن بیش از 50 میلیون دلار‌می باشد.

CE marking EN 12094 in China

NFPT پس از ممیزی موفق ، این مجوز را کسب کرده که بر اساس الزامات استاندارد EN 12094 - سیستم های آتش نشانی ثابت ، مارک CE را بر روی 13 محصول خود قرار دهد.  اجزایی مانند سیستم خاموش گاز و قطعات 4،6،7،8،11 و 13.

 ما خرسندیم  که از NFPT در پیرو و مطابقت با CE از  محصولاتشان پشتیبانی می کنیم و برای کل تیمشان آرزوی موفقیت بیشتر در بازارهای داخلی و جهانی را داریم.

CE marking EN 12094 in China