Fiyat teklifi

Belgelenderme fiyatı aşağıdaki faktörlere bağlıdır:
 
- Belgelendirme sürecinde aşamalar;
- Belgelerin ilk kontrolü;
- Fabrika ve fabrika üretim kontrolünün (FÜK) ilk denetimi;
- İlk tip testi (sistem 1+ ve 1);
- Üretim yeri inceleme ve FÜK gözetimi (sistem 1+, 1 ve 2+);
- Fabrikadan alınan numunelerin tetkik deneyleri (sistem 1+);
- Ürünün ve fabrikaların sayısı;
- Kontrol edilen karakteristiklerin sayısı;
- Müşteri tarafından talep edilen onay süreci süresi ve sertifikanın dilleri.