ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 39001, ISO 45001 ve ISO 50001 Belgelendirme

 

Dedal aşağıdaki kapsamda akredite bir belgelendirme kuruluşudur: 

  • Kalite yönetim sistemleri – ISO 9001:2015’e uygun olarak
  • Çevre yönetim sistemleri - ISO 14001:2015’ e uygun olarak
  • Gıda güvenliği yönetim sistemleri - ISO 22000:2018‘ e uygun olarak
  • Yol trafik güvenliği (YTG) yönetim sistemi-ISO 39001:2012‘ e uygun olarak
  • İş sağlığı ve güvenliği sistemleri - ISO 45001:2018‘ e uygun olarak
  • Enerji yönetim sistemleri - ISO 50001:2018‘ e uygun olarak
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemleri - ISO/IEC 27001:2022 ve ISO/IEC 27001:2013 dahil Cor 1:2014 ve Cor 2:2015‘ e uygun olarak

Uluslararası ISO Standartlarının Faydaları

Uluslararası ISO Standartlarının Faydaları

 
ISO uluslararası standartları, ürün ve hizmetlerin güvenli, güvenilir ve kaliteli olmasını sağlar. İşletmeler için atık ve hataları en aza indirerek, verimliliği arttırarak maliyetleri düşüren stratejik araçlardır. Şirketlerin yeni pazarlara erişmesine, gelişmekte olan ülkeler için özgür ve adil dünya ticaretini kolaylaştırmasına yardımcı olurlar.