Müşteri için

YÖNETİM SİSTEMİ, KALİTE, SERTİFİKA İLE İLGİLİ KULLANICI BİLGİLERİ
Bu müşteri bilgileri sertifikasyon süreci kalite kontrol sistemi aşamalarını açıklar.
"Dedal - değerlendirme ve belgelendirme Ltd." tarafından uygulanan EN ISO 9001 gereksinimleri.
Belgelendirme kuruluşunun amacı verilen sertifikanın kanıtlara dayalı ve denetim ekibi tarafından tespit edilmiş belgelendirme prosedürüne uygun tarafsız ve bağımsız olarak yapılmaktadır ve sonuçlara dayalı sertifika verilir.
Bu açıklamalar sayesinde, müşterilerin sertifikasyon prosedürlerini önceden inceleme fırsatı var;
•    Denetim ve belgelendirme süreci (sertifikasyon sürecinin aşamaları, denetimlerin türleri).
•    Kalite yönetim sistemi belgesi bakım, genişletmek, yenilemek, kısıtlamak, askıya alma veya çekilme şartları.
•    Sertifika tutarsızlıkların düzeyleri, iyileştirme gerektiren alanlara ve onların verimli düzeltilmesi için başvuru tarihleri ile belirlenir.
"Dedal - A&C Ltd." logosunun kullanım koşulları.
1. Sertifikasyon süreci
Sertifika almaya her şirketin hakkı vardır, yeter ki kendi sistemini geliştirmiş, uygulamış ve işletilmekte olsun.
"Dedal -A&C Ltd." sistem belgelendirme kalite yönetimi prosedür açılması için gerekli belgelerin ilgilenen taraflarını değerlendirilmesi için bir paket sunar.
Web üzerinde belge bu sayfada bulunabilir. → http://www.dedal-bg.net/
Kalite yönetim sistemi belgelendirme başlatılması için ön koşullar;
•    Başvuran kişinin önceden uygulamada beyanı ile gelip tanışmış olması gerekir ve bu prosedürün şartlarını yazılı olarak bildirir.
Kalite yönetim sistemi için sertifikasyon teklifi;
•    İş veren ve sertifikasyon kuruluşu arasında sözleşme.
•    Kalite yönetim sistemi değerlendirme süreci /KYS/içerir.
•    KYS değerlendirmesi için uygulama ;
-Planlama
-Ölçümü
-/evre-1 ve evre-2/ değerlendirme raporları
-Sertifika komisyonu toplantısı
-Sertifikasyon komisyon önerisi sertifikanın verilmesi/reddi
•    "Yönetim Sistemleri Belgelendirme" Başkanının kararı sertifika verilmesi veya reddi.
•    Başkan tarafından imzalanmış bir "Yönetim Sistemleri Belgesi" sertifikası.
•    Sertifikanın verilmesinden sonra ise onun bakım aşaması başlar.
1.1 Müracaat
Onaylayan kuruluş olarak "Dedal A&C Ltd." Sertifika talebi için şirketin internet sitesinden yayınlanan "teklif isteği" formunu bulabilir.
1.2 Teklif uygulamasını inceleme
Uygulama teklifi gözden geçirme "Yönetim Sistemleri Belgelendirme "Başkanının sorumluluğundadır.
Teklif için uygulama isteğini incelerken kalite yönetim sisteminin kapsamı ve karmaşıklığı, sitenin sayısı ve boyutu, iş istasyonlarının homojenlik sayısı, ürün ve prosedürlerin süreçlerin karmaşıklığı, denetim zamanlama aşamaları ve boyutu.
Onlar belgelendirme ve yönetim sistemleri denetimi için bir teklif hazırlamak için temel gerekliliklerdir.
Yönetim sistemleri belgelendirme ve müşteri denetim için sözleşme "Dedal-A&C Ltd." veya "Yönetim Sistemi Belgesi" yöneticisi tarafından imzalanır.
Prosedürün uygulaması için son tarih sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 aydır. Bu süre içinde başvuru sahibi tarafından yapılan düzeltici eylem zamanlaması girmez.
2. Planlama
2.1 Yönetim sistemleri belgelendirme başkanı her tesisin sertifikasyonu için baş denetçi ve takım belirler.
2.2Denetim ekibi uygun NACE kodu alan en az bir denetçi içerir.
Gerekli bilgi ve becerileri denetim ekibi üyeleri tarafından tam kapsamında değilse, teknik uzmanlar dahil edilebilir.
2.3 "Dedal A&C Ltd." "Yönetim Sistemleri Belgelendirme" müşteriye denetimi yürütmek için bir program teklif eder ve talep edilirse her bir ekip üyesi hakkında gerekli bilgiyi sağlar.
2.4 Ortada gerekçeli ve geçerli bir itiraz olursa önerilen ekip üyeleri ve/veya denetim tarihlerini müşteri kabul etmezse bu durumlarda yazılı olarak itiraz edilebilir.
2.5 Denetim için belirtilen ekipte ve tarihlerde yalnızca bir kez değişim yapılabilir.
2.6 Yeni bir takım anlaştıktan sonra başvuru tarihi denetim evre 1, kontrol noktası ve denetim planı hazırlandıktan sonra müşteri ile anlaşma sağlanır.
3. Değerlendirme
Yönetim sitemi denetim değerlendirmesi iki aşama bazında gerçekleştirilir.
3.1 Denetim 1. evre
Denetim aşamasa 1 en azından bir kısmı müşterinin yerinde gerçekleşir.
faz 2 de uygunsuzluk olarak sınıflandırılmaması için belgelendirme denetiminin ilk aşamasının sonuçları belgelenir uygunsuzluklar ve her türlü problemler müşteriye iletilir.
iki aşama arasında müşteri sorunlarını düzeltmesi için yeterli aralığı belirlenir.
3.2 Denetim 2. evre
müşteri ile anlaşarak kabul edecek şekilde, baş denetçi denetimin 1.  evresinin sonuçlarına dayanarak denetim planı faz 2'yi hazırlar.
Denetim planında belirtilen ölçüde denetim EN ISO 19011:2011 hükümleri çerçevesinde paragraf "6.5" 'e bağlı yürütülür.
Denetim baş denetçinin kapanış toplantısı ile sonlanır. Başvuran kuruluşun temsilcisi baş denetçi ile birlikte, hazırlanan denetim raporunu imzalar.
Tüm görüş farklılıkları denetim ile ilgili sonuçlar ile denetçi ekibi arasında tartışılır. Eğer bir karara varılmadıysa, bütün yorumlar kaydedilir.
Düzeltici işlemler uygulamak için gerekli süre sertifika iptal edildiği anlamına gelmez.
4. Değerlendirme raporu
Düzeltici faaliyetlerin tamamlanması için veya denetimi doğrulamak için, baş denetçi on gün içinde denetim raporu hazırlar.
Yönetim sistemleri belgelendirme için başvuran kurum için bir rapor, sözleşmede diğer kişilere yayma koşulu olmadığı durumunda  denetim raporu, 2 evre sonucu iki kopya olarak hazırlanır.
5. Belgelendirme kararı
/SK/ Komite üzerinde yetkili görüş bildirir sertifikasyon olsun veya reddedilsin, belgelendirme Denetimi tamamlandıktan sonra, baş denetçi evre 1 ve evre 2 sırasında toplanan tüm bilgi ve kanıtları sertifikasyon prosedürünü de sertifikasyon komitesine iletir.
Komite belgelendirme sertifikasyonu için gerekçeli görüş verir.
/YSBB/ sertifikasyon komitesinin önerisine dayanarak, belgelendirme kararı "Yönetim Sistemleri Belgelendirme" başkanı tarafından alınır.
Sertifika /YSBB/ tarafından imzalanmış iki (2) kopya içerir.
Bir kopya sertifikalı kuruluşun dosyasında kalır ve diğeri sertifikasyon kuruluşu veya sözleşmenin hesaplanması uyarınca ödenen ücretler için belgeler yetkili kişiye iletilir.
Belgelendirme kuruluşunda f21 formunda sertifikalar "sertifikaların kaydı" bir seri no taşır.
Sertifika EA "BAS" akreditasyon sembolü taşıyacaktır. Belgelendirme esnasında sertifikasyon kapsamı akreditasyon kapsamından daha büyükse belgelendirme kuruluşu belgelendirme kapsamı yönetim sistemleri (BKYS) iki seri numarası ile iki sertifika verilecektir.
Birinde akreditasyonu altında belgelendirme kapsamı açıklanır. İkinci belgelendirmede ise (BKYS) hangi akreditasyon kapsamı olmadığını açıklar.
İkinci sertifikada EA "BAS" akreditasyon sembolü yoktur.
Sertifika üç (3) yıllık bir süre için verilir.
Bir sertifika başvuru reddi kararından sonra on dört (14) gün içinde yazılı olarak bildirilir.
Başvuran ret bildiriminin on dört (14) gün içinde itiraz komisyonuna yazılı gerekçeli itiraz sunulabilir.
Belgelendirme kuruluşu sertifikalı firma: adı, yeri, kapsamı, uygun kimlik, geçerli sertifikalar hakkında kendi web sayfasında bilgiler sağlayacaktır.
Belgelendirme kuruluşu müşterilerinden gerekli belgeleri ister:
Medya internet ve diğer tanıtım malzemelerinde onaylanmış kuruluş statüsüne atıfta yasal şartlara uymak için;
•    Belgelendirme ile ilgili yanıltıcı beyanlarda bulunmamak.
•    Yanıltıcı bir şekilde sertifikayı kullanmak.
•    Sonlandırma veya sertifika iptali esnasında reklam malzemelerinde ve herhangi bir belgede sertifikasyon belirtmek.
•    Ürün belgelendirme belgeleyen bir belge olarak sertifikayı kullanmak.
•    Belgelendirme kapsamı dışarısındaki alanlarda sertifikayı tanıtmak.
•    Sertifika yetkilisinin iyi ismi ve halkın güvenini etkilemeyecek bir şekilde sertifikayı kullanmak.
Sertifikalı yönetim sistemleri olan organizasyonlar "Dedal A&C Ltd." yönetimi denetimine "Yönetim Sistemleri Belgelendirme" tarafınca izlenecektir.
6. Gözetim faaliyetleri
İzleme faaliyetleri şunlardır: Sertifikalı kuruluşların gözetim denetimleri, reklam malzemelerini ve web sitelerini gözden geçirme.
6.1 Gözetim denetimleri
Sertifikalı yönetim sistemi olması için gereken şartlar altında ve amaçladığı gibi kullanıldığından emin olmak için  gözetim denetimleri uygunluğu kontrol etmek amacıyla her yıl yapılmaktadır.
Gözetim denetimi ilk sertifikasyon tarihinden itibaren evre 2 kontrol tarihi son gününden 12 aylık bir süre içinde belirlenir ve ilk denetim tarihi oluşturulur.
Gözetim denetim aşağıdaki durumlarda yapılır ;
•    Onaylanan yıllık programa göre planlanmış fakat yılda birden az olmamak suretiyle gözetim denetimi yapılır.
•    Tedarikçiden bilgiler ile belgelendirme şartlarından herhangi bir değişiklik yapıldığında gözetim denetimi yapılır.
•    "Dedal A&C Ltd." "Yönetim Sistemleri Belgelendirme"'ye bir belgelenen sisteminin işleyişi için tutarsızlık sinyalleri geldiğinde gözetim denetimi yapılır.
Planlanan gözetim kapsamı son değerlendirme yönetim sistemi sonuçlarına bağlıdır ve en azından şunları içerir;
•    Önceki denetim süreçlerinde bulunan uygunsuzluklar,
•    Politika ve kalite hedefleri,
•    Yönetim incelemesi,
•    İç denetimler,
•    Belge ve kayıtların yönetimi,
•    Uygun olmayan ürünün kontrolü,
•    Düzeltici ve önleyici faaliyetler,
•    Müşteri memnuniyeti,
•    Sürekli operasyon el kontrol,
•    Herhangi Bir değişiklik olursa gözden geçirme,
•    Hedeflere ulaşma açısından yönetim sisteminin etkinliği,
•    Yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi,
•    "Dedal A&C Ltd." "Yönetim Sistemleri Belgesi" logosunun kullanım kurallarına uygunluk,
Denetim tarihinden bir hafta önce bir mektup hazırlanır denetim tarihini ve ekibini belirlemek için buna göre denetim planı hazırlanır ardından müdür emir hazırlar ve denetim gerçekleşir.
Planlanan gözetim denetim kapsamı üzere önceki denetimlerin sonuçlarına bağlıdır;
    İç denetim ve yönetim incelemesi,
    Önceki denetimler sırasında tespit edilen uygunsuzlukları gözden geçirme,
    Şikayetleri işleme,
    Hedeflere ulaşma açısından yönetim sisteminin etkinliği,
    Sürekli iyileştirme sağlaması planlanan faaliyetlerin ilerlemesi,
    Sürekli kontrol,
    Her değişikliği gözden geçirme,
    Sertifikanın karakterleri ve/veya başka türlü referans kullanımı. Denetim erteleme isteği müşteriden yazılı ve iyi gerekçeli şekilde gelirse belgelendirme kuruluşu geciktirmek için karar alabilir ancak bir aydan daha fazla süremez.
Denetim atlama durumunda, sertifika askıya alınır.
Sertifikanın süresi altı (6) aydan daha uzun olmamalı ve belgelendirme döneminde sadece iki kez uygulanabilir olmalı.
Sertifikanın askıya alınmasından sonra, müşteri belgelendirilmesine ilişkin tüm hakları kaybeder.
Başarıyla olağan üstü bir denetim yapıldığı takdirde geçerlilik yenilenmiş olacaktır.
Müşteri olağan üstü bir denetimi reddederse veya engellerse, sözleşme sona erdirilir ve sertifikanın iptali ilan edilir. Sertifika geçersiz olur.
Bir müşteri sertifikasını yasadışı ve aldatıcı kullanırsa ve sertifikanın işaretleri ve logosunu kullanım kurallarına uymazsa belgelendirme komisyonu yetkilisi sertifikayı askıya alınması veya iptal raporu sunulacaktır.
Karara denetlenen kurum tarafından itiraz edilebilir.
İtiraz komisyonuna yazılı bir dilekçe ile gerekçeli bir itiraz yapılabilir, onun kararı kesindir.
Müşteri karardan memnun değilse, mahkemeye havale edebilir.
6.2 Sertifikasyon bakımı
Sertifikasyon yönetim kontrol sistemi gözetimini, denetimlerinde objektif kanıtlara dayanarak korur. Müşteri standardı yönetim kontrol sisteminin gereksinimlerini karşılamalıdır.
6.3 Belgelendirme yenilenmesi
Belgelendirme yenileme standardının planlı denetimler gerekliliklerine uyumlu yönetim sistemini değerlendirmek üzere yapılır.
Denetim standartlarının tüm şartlarına uygun bir inceleme içermektedir önceki denetim ve değerlendirme raporları da içerir.
Ne zaman müşterinin yönetim sisteminde önemli değişiklik yada sistem organizasyonunun koşullarında(örn: mevzuat değişiklikleri) bir adımdan denetim gereklidir.
6.4 Durdurma ve belgelendirmeyi iptal etmek yada kapsamı sınırlandırmak
Akredite Belgelendirmenin transferi.
6.4.1 Sertifika durdurulmuşsa müşterinin yönetimi sistemi sertifikası geçici olarak geçersiz olur.
Sertifikanın sonlandırılması halinde müşteriye bir yazılı açıklama bildirilir ve verilen sertifikanın geri alınan sertifikaya değinmeden kaçınmaları yazılı bir şekilde istenir.
"Dedal A&C Ltd." tarafından verilen sertifikaların durumunu sitesinde yayınlanan bilgiler ile halk haberdar edilecektir. Sertifikaların kayıtlı bilgiler sertifikasyon kolonunda durumu yazar.
Alınan bir sertifikayı yenilemek için müşteri "Dedal A&C Ltd." ye yeni bir uygulama isteği sunar.
6.4.2 Sertifikasyona iptal verilen müşteri sertifikayı döndürmek zorundadır ve kalite yönetim sistemi sertifikası kullanmayacağına ilişkin bir deklarasyon imzalar ve bunu garanti eder.
6.4.3 Müşterinin ciddi kusurları varsa ve sürekli sertifikasyon şartlarına uymayan sertifikasyon kapsamına bireysel elemanları için belgelendirme kuruluşu gereklerine uymak için başarısız olduğu öğeleri çıkarmak için belgelendirme kapsamını sınırlar. Kapsam böyle bir sınırlama için EN ISO 9001 gereklerine uygun olmalıdır.
6.4.4 Belgelendirme transferi
Belgelendirme transferi sadece akredite belgelendirme için sınırlı olacaktır.
Belgelendirme akreditasyon süresi dolmuş, askıya alınmış, iş faaliyetleri bozulmuş, askıya alınan düzenleyici kurum tarafından verilmiş olan durumlarda önce transfer için akreditasyon kurumunun onayı gerekir.
İptal edilmiş sertifikanın veya yaklaşan sertifika sonlandırma durumunda transfere izin verilmez.
Belgelendirme kuruluşu akredite sertifikasyon için mevcut durumu hakkında güvenilir bilgi almış ise, bu iş verenin sertifikası sonlandırılır veya sonlandırılacağı açıklanır.
Sertifikayı veren akredite belgelendirme sertifikasyon kuruluşu transferinin önce mevcut açıklarını kapatması gerekir. Bu mümkün olmazsa, uygunsuzlukları kapatmak yükümlülüğü "Dedal A&C Ltd." tarafından karşılanacaktır.
7. Özel denetimler
7.1 Yönetim sistemi kalite sertifikası verilen kapsamın genişletilmesi
Uygulama alanını genişletme niyetini bildirmek için, müşteri sertifika için yeni bir uygulama tamamlanmış ve bu prosedüre uygun sıra izler.
Müşteri sertifika kapsamının genişletilmesi, sertifikanın uzatması aşağıdaki durumlarda eklerini imzaladıktan sonra yapılabilir.
    Bir müşteri, uygulamada olan kalite sertifikalı yönetim sisteminin aynı bölgede yer alan ek süreçlerini dahili istiyorsa, bu durumda yeni süreçler ile ilgili bütün süreci ve belgelendirme sisteminin tam bir denetimi yapılır.
    Coğrafi olarak genişleme ile ilgili tüm süreçler eski uygulanan sertifikalı yönetim sistemi gibi tüm yeni konumu yönetim sistemi denetlenir. Bir müşteri ir entegre yönetim sistemi için istek yaptığı zaman, yürürlükteki tüm standartlara uygun süreçlere denetim yürütülür. Denetim genişletme gözetim denetimi ile kombine edilebilir.
    Belgelendirme sürecinin başarılı sonuçlandırılması denetlenen kuruluşa yeni bir sertifika verilir üzerine kapsamında değişiklikleri yansıtılır ve aynı geçerlilikte yeni tarih verilir. Yeni sertifikasını aldıktan sonra sertifikalı organizasyon eskisini geri verir.
7.2 Öngörülmeyen denetimler
Beklenmedik denetimler belgeli müşterilere karşı şikayetleri olduğunda veya değişiklikler nedeniyle inceleyerek yürütülen veya gerekirse önlemek için sonlandırılmış müşterileri belgelendirme veya aşağıdaki durumlar ile önlem altına alınır;
    Belgeli müşteriler tarafından ihlaller için yazılı sinyalleri belgelendirme kuruluşuna gönderildiğinde,
    Medyada kamuya belgeli müşteriler için kritik materyaller yayımlanmışsa,
    Tüketicilerden veya paydaşlardan gelen reklamlarda, kataloglarda yada bilgi ve yazılı yerlerde yanıltıcı ve yanlış kullanım sinyalleri ve referans sertifikasyon kuruluşuna iletildiğinde,
Müşteri organizasyonu denetim ekibinin üyelerine karşı önceden itiraz edemez, bu yüzden denetçiler özenle seçilir.
Acil denetim planı yapılmaz, sinyalde bildirilen nedenler kontrol edilir.
Bu amaçla belgeler tanıtım için baş denetçiye teslim edilecektir. Yürütülen öngörülmeyen denetim için denetim ekibi lideri üç gün içinde denetim raporu hazırlar.
Uygunsuzluklar için müşteriye uyumsuzluklar listesi hazırlanır, belirleyen denetçi ve yetkili kişi tarafından imzalanır.
Müşteri belgelendirme kuruluşu kuralları altında itiraz edebilir. Kurallar "Dedal A&C Ltd." Web sitesinde de mevcuttur.
8. kalite yönetimi için sertifika sisteminin iptali
Belgelendirme kuruluşu aşağıdaki durumlarda verilen sertifikaları geri alır;
•    Sertifikalı yönetim sistemi şartlara uyumu müşteri için gerekli ve göstermesi gereken verimi elde etmediği zaman,
•    Sertifikalı müşteri sertifika yenilemesi için gerekli gözetim sıklığı denetimleri yürütmeye ve denetlemeye izin vermediği zaman,
•    Gönüllü olarak sertifikalı müşteriler kuruluşun faaliyetlerinin sonlandırılması için tasfiyesini isteme durumunda,
•    mülkiyet değişimi durumunda,
•    Müşteri, baş denetçi tarafından onaylanmış ama zamanında düzeltici eylemler almamış olduğu için gözetim denetimleri sırasında ortaya çıkan önemli uyumsuzlukları ortadan kaldırma durumunda,
•    Meşru şikayetleri olması üzerine sertifikalı organizasyonu ile ilgili belgelendirme kuruluşuna gelen şikayetler,
•    Logo, sembol, reklam, kayıt belgesi, sertifikayı veya reklamda yanıltıcı bir şekilde yanlış kullanılması (örn: Bir yönetim sisteminin başka bir şey olarak sunumu),
•    Yönetim sözleşmeleri ve prosedürlerin veya sertifikasyon kuruluşunun kurallarından herhangi birinin ihlali,
•    Sertifika ile uyumlu ve içinde baş denetçi tarafından belirtilen etkin düzeltici eylemi yürütememek.
•    Gözetim denetimleri sırasında yönetim sisteminde bulunan objektif kanıtlar sertifikasyon için gereksinimlerini karşılamazsa ve müşteri sertifika için önerileri yeterli düzeltici eylemleri zamanında yapılmazsa sertifika kapsamını sınırlama veya iptal edilecektir.
•    Sertifikanın yenilemesi özel bir denetim sonrasında düzeltici eylemlerin yapılmasından sonra yapılacaktır.
•    Baş denetçi özel denetim raporunu sunduktan sonra kapanılan uygunsuzluklar ve sertifikanın devamına veya çekilme önerisi hakkında bir sonuç belirtir.
•    Sertifikasyon komisyonu, toplanan delilleri gözden geçirir denetim raporları ve sağlayan sertifika durumu ile ilgili kararı verir (İade veya iptal)
9. Belge kapsamını sınırlama uygulaması
Sertifikasyon kuruluşu sertifikayı aşağıdaki nedenlerden dolayı verilen sertifikaların kapsamını kısıtlar;
•    Bazı yönetim sisteminin unsurları veya belirli işlemler geçerli olmadığı zaman sertifikalı kuruluş tarafından bildirilmezse,
Bu durumda kurum, ilgili standartların gereklerine sistem uyumluluğunu doğrulamak için olağanüstü belgelendirme denetimi yürütmektedir.
Denetimin kapsamı baş denetçi tarafından uygulama dışı süreçleri yönetim sisteminin bütünlüğü ve verimli işleyişi üzerinde sahip olduğu etkiyi tespit eder.
•    Bildirilmesi üzerine sertifikalı kuruluş tarafından yönetim sistemi belgelendirme kapsamında belirtilen tüm yapısal birimler için geçerli değildir.
Bu durumda, baş denetçi bir denetim ihtiyacını değerlendirip dikkate alır.
Uygulama ile ilgili yönetim kapsamı sınırlaması ile ilgili standartların gereklerine işleyişini ve uyumunu etkilemez ise baş denetçi yerine denetim gerekli olmadığını belirleyebilir.
Bu durumda sadece değişiklikleri yansıtan dokümantasyon kalite yönetim sistemini gözden geçirir.
10. Örnek denetimleri
Bu durumda, yönetim sistemi örnek denetimi birden fazla yerde yürütülen aynı faaliyetler için kalite yönetiminin bazı bölümlerini kapsamaktadır.
Bu durumda, düzgün bir değerlendirme için  yönetim sistemine örnekleme bir program sağlanır.
Örneklemenin neden planı, her müşteri için dokümante edilecektir. Onlar aynı KYS kapsamında olup, farklı yerlerde yapılan farklı prosedürler veya hizmetler içinde örnek denetimler birden fazla yerde olan kuruluşlarda yürütülebilir.
Birden fazla yere sahip kuruluşlar belli bir merkezi fonksiyonları ile örgütler merkez binasında - orada planlama, denetim veya belirli işlevleri ve yerel ofisler bu fonksiyonlarla tamamen veya kısmen gerçekleştirilen şube ağını yöneltirler.
Bu kuruluşların ille de yasal birim olarak faaliyet göstermesi zorunlu değildir, ancak yasal veya sözleşmeye kuruluşun merkez ofisine bağlı geliştirilmesini, uygulanmasını ve aynı kalite yönetim sisteminin parçası olmalıdır.
Bu anlamda, merkez gerekli yerlerde herhangi bir düzeltici eylem yapma hakkına sahiptir.
Birden fazla yere sahip kuruluşlar:
    Bayilik olan kuruluşlar,
    Satış ofisleri ağı ile üretim şirketleri (örn: Denetimler piyasada mevcut yürütülen olacaktır.)
    Birden fazla şubesi olan şirketler,
    Örnek denetimleri yürütmek için kuruluş tarafından sağlanan aynı yöntem ve prosedürler ile üretilmelidir.
Kuruluşun kalite yönetim sistemi merkezi bir merkez tarafından incelemeye tabi olmalıdır.
Tüm ofisler sertifikasyon prosedürünün başlangıcından önce denetlenecek kuruluş tarafından iç denetime tabi olmalıdır.
    Örgütün merkez kalite yönetim sistemi geliştirmiş olduğunu göstermek için EN ISO 9001:2008 standardının gereksinimlerini karşılayan ve tüm organizasyonun gereksinimlerine uygunluğunu beyan eder.
Bu, ilgili düzenleyici gereksinimleri içerir.
    Organizasyon tüm ofislerinde veri toplamak ve analiz yeteneğini göstermek zorundadır. (aşağıda olanlar dahil) merkez ofis, dahil ve gerekirse güç ve gerekirse örgütsel değişimi başlatmak yeteneğini gösterir;
•    Dokümantasyon ve sistem değişiklikleri,
•    Yönetimin gözden geçirilmesi,
•    Şikayetler,
•    Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi,
•    İç denetim planlama ve değerlendirme,
•    Sertifikasyon kuruluşu tarafından kuruluşun iç denetim veya denetim yaptığı zaman ofislerde herhangi bir uygunsuzluk diğer ofisleri etkilediğini belirlemek için bir analiz yapıp sunar.
Bu nedenle, belgelendirme için kuruluşun tüm ofisleri veya geçerli sistemin tüm eksikliğine neden olup olmadığını belirlemek için farklılıkların birlikte incelenmesini gerektirir.
Merkez ofis olarak ve diğer yerleri de göz önüne alındığında tüm sistemde bir kusur bulunduğunda düzeltici eylem yapılmaktadır.
Eksikliği tüm sistemde değilse, organizasyon sonraki etkilerini göstermek ve sınırlamak için belgelendirme kuruluşuna gerekli deliller sunar.
Sertifika yetkilisinin, bu eylemleri kanıt gerektirir ve yeterli örnekleme sıklığını arttırmak için tekrar kontrolü göstermek gereklidir.
Bir yer de tutarsızlık bulunursa tüm ağ da sertifika ret edilir tutarsızlık bulunan yerde tatmin edici bir düzeltici eylem beklenilir ve ondan sonra karar verme sürecine gidilir.

Mevcut bir yerde örgüt sertifikasyon sürecinin kapsamından yetersizliğini gidermek için  uygunsuzluk bulunan yeri  belgelendirme sürecinin kapsamının dışında bırakmak gerekir.

Örnek belirlenmesi için kriterler ;
Metodoloji

•    Numune rastgele seçimi, farklı yerlerde seçiminde elde edilir dışlama yapmadan kısmen seçici ve kısmen rastgeledir.
•    Numunenin geri kalan kısmı geçerlilik süresinde seçilen yerleri arasındaki fark mümkün olduğu kadar büyük olacak şekilde seçilir
Seçim için kriterler;
a) sertifika yetkilisi tarafından iç denetimler veya daha önceki denetimlerin sonuçları,
b) düzeltici ve önleyici faaliyetlerin sonucu diğer yönlerde şikayet kayıtları,
c) yer kapsamında önemli değişiklikler,
d) çalışma prosedürlerinde farklılıklar,
e) son denetimden beri değişiklikler,
f) coğrafi konum.
•    Seçim sertifikasyon prosedürünün başında yapılmaz.
Bu, merkez ofisi değerlendirdikten sonra yapılabilir.
Merkez ofis örnek alınacak yerler için bilgilendirilir.
Bu hareketle denetim hazırlamak için gerekli süreye izin verilir.
•    Merkez ofis denetimlerinin parçası olarak, en az yılda bir ve her belgelendirme denetiminde denetlenmektedir.
Ek yerler
Bir grup ofis eklemek gerekirse çok sayıda ağa zaten sertifikalı ofisler için, her yeni örnek grubu için ayrı ayrı belirlenecektir.
Sertifikada yeni grubu dahil ettikten sonra, yeni ofisler yaklaşan denetleme veya yeniden belgelendirme denetimlerinde numune için belgelendirmeye eklenir.
Sadece bir sertifika verilir örgütün merkez adı ve adresi uygun bir şekilde yazılır.
Sertifikanın geçerli olduğu tüm yerler sertifika üstünde veya sertifika ekinde belirtilir.
Gerçekleştirilen faaliyetlerin ağı tarafından yapıldığı sertifika kapsamı kaynaktan yada başka referanslar ile onların yerleri açık olmalı.
Eğer belgelendirme kapsamı kuruluşun kalite yönetim sistemini tam kapsamının sadece bir parçası ise, bu açıkça sertifika üzerinde veya uygulamalar üzerinde işaretlenmiş olacaktır.
yeni bir gözetim denetiminden sonra sertifikaya yeni yerleri eklemek mümkündür.
Belirli etkinlikleri gerçekleştirmek için şirket tarafından kurulan şantiye gibi geçici yerleşimlerde sertifikada açıklanan yerlerin bir parçası olamaz.
Örgüt şube hiyerarşik sistemi ( ülke/bölge ofisleri/yerel ofislerde ana (merkez) ofis/ önemli yerler ) varsa, numunenin oluşumu için bir model herhangi bir seviyeye gelir.
Denetim süresi
Her ofis için denetim süresi ofiste çalışanların sayısına göre belirlenir.
Denetim süresi yerel ofisler için geçerli standartların noktalarına dayalı olarak azaltılabilir ve sadece merkez ofiste denetlenebilir.
Örgütün karmaşıklığı da göz önünde bulundurulmalıdır.
Merkez ofis için denetim süresinde bir azalmaya izin verilmez.
11. İşaretleri ve sertifika kullanma referansı
Başarılı  belgelendirmenin üzerine, başvuranın kendi formlarında veya muhtemel ve promosyon malzemelerinin üzerinde "Dedal A&C Ltd." logosu kullanılabilir.
Başvuran işareti başvuranın ürününü belirtme izlenimini vermek için kullanılmaz.
Sertifika yetkilisi Kalite Yönetim Sistemini sadece istemci sertifikalı şartıyla test, kalibrasyon veya kontrol protokollerine işaret yerleştirmesine izin vermez.
Belirli kullanım belgelendirme kuruluşu ile önceden kararlaştırılabilir.