Tarafsızlık Beyanı

"Dedal Attestation & Certification Ltd." Yönetim Tarafsızlık Beyanı

"Dedal A&C Ltd." Tarafsızlığın önemini anladığını ve sistem belgelendirme, kalite yönetimi altında faaliyetlerini yürüttüğü esnada çıkar çatışması yönetimi sağlayacağına, sistem belgelendirmede objektifliği sağlayacağını beyan eder.

Belgelendirme faaliyetlerini yapan tüm personel tarafsızlık beyanı imzalar ve belgelendirme sürecinde tarafsızlığa uymak zorundadır.

Kurum çalışanları sertifikasyonda herhangi bir çıkar çatışması ya da tarafsızlık tehdidi oluşturan her bir durum da bunu belirtmesi gerekir.

Sertifikasyon kurumu bu bilgileri girdi olarak kullanır. Tehdidi belirlemek, tarafsızlık veya çıkar çatışmasından personeli korur ve hiç bir çıkar çatışması olmadığı ispat edilmediği sürece, bu personeli kullanamaz.

Belgelendirme kuruluşu sağlanan sertifikanın olağan ilişkilerinden kaynaklanan tüm potansiyel çıkar çatışmalarını tanımlamak, analiz etmek ve belgelemek zorundadır.

Dedal A&C Ltd. hiç bir zaman mülkiyet, yönetim, yönetişim, personel, dağıtılan kaynaklar, mali durumlar, sözleşmeler, ticaret, satıştan komisyon ödenmesinden veya tarafsızlığını tehdit eden ve yeni müşterileri kazanmayı belgelendirme sürecinde bu  ilişkileri engeller ve izin vermez.

Belgelendirme kuruluşunun ilişkilerini sürdürmesinin kuruluş için zorunlu bir çıkar çatışması anlamına gelmez.

Ancak bu ilişki tarafsızlığını tehdit edecek ise, kuruluş bunu ortadan kaldırır veya riski en aza indirir.

Bu bilgiler tarafsızlık komitesine sağlanır ve tüm belirlenen çıkar çatışmasının belgelendirme kuruluşu ya da diğer kişilerin, kurumların veya kuruluşların faaliyetleri sonucunda olup olmadığını inceler. Bu incelemeler çıkar çatışmasının tüm belirlenen potansiyel kaynakları için geçerlidir.

Sertifikasyon kuruluşu analiz edip belirledikten sonra tarafsızlığı tehdit eden unsurları bu ilkelere göre tanımlar ve kaldırır.

•Sertifikasyon şirketinin belgelerinin ihlali, ekip üyelerinin katılmaması gereken faaliyetler veya işverene danışmanlık yapması. 

•İç denetimlerini gerçekleştirdiği şirketi belgelendirmek veya kalite yönetim sistemi belgeli şirketin iç denetimlerini gerçekleştirmek.

•Başka sertifikasyon kuruluşunun kalite yönetim sisteminin faaliyetlerini belgelendirme.

•Denetimleri başka bir kalite yönetim sistemleri danışmanlık organizasyonu olan taşeron firmaya yaptırmak.

•Personel belgelendirme, bunun dahilinde yönetim kadrosu olan aynı sistemde ve belirli müşteriye danışmanlık sağlayan kişiler.

•Diğer kurum ve kuruluşların veya kişiler tarafından belgelendirme kuruluşunun tarafsızlığını tehlikeye atmak.

Sertifikasyon kuruluşu buna izin verilmeyeceğini beyan eder;

•Yetkisi olmayan personelin denetim ekibine eklenmesi.

•Kısıtlayıcı mali ve/veya ayrımcı kurallar getirerek başvuru erişimini kısıtlamak.

•kalite yönetim sistemleri sertifikasyonu için farklı kriterler uygulamak.

•Alınan bilgilerin gizliliğine saygı beyanının ihlali.

Sertifikasyon şirketi eğer Dedal A&C Ltd. seçilir ise; belgelendirme kuruluşu hiç bir şekilde danışmanlık faaliyetleri sunan bir şirket ile bağlı olmaya izin vermez ve sertifikasyon sürecinin daha kolay, daha ucuz olacağını belirtmez.

Dedal A&C Ltd. Herhangi bir şekilde belirli bir danışmanlık organizasyonunu kullanırsa sertifikasyon süreci, daha kolay daha hızlı yada daha ucuz olacağına dair düşünceye izin vermez.

Dedal A&C Ltd. Mali baskıları bir sonuç olarak tarafsızlığı ya da çıkar çatışmasının bir tehdit olmasına izin vermez.

Diğer belgelendirme kuruluşları veya müşterilerden baskılar kabul edilemez. Bu baskılar belgelendirme kuruluşu prosedürleri gereksinimleri ile birlikte EN ISO / IEC 17021 tarafından nötralize edilecektir.

Dedal A&C Ltd. Tüm müşterilere eşit muameleyi garanti eder ve herhangi bir biçimde tercihli muamele yürütmeyeceğini beyan eder.

Belgelendirme kuruluşu uluslar arası standartlara ve şartlara tabi EN ISO / IEC 17021 şartlarına uygun olarak prosedür oluşturmuş, doğrulamış ve uygulamaktadır. Bunlarla beraber tüm uluslar arası ve/veya akredite yetkililer tarafından şartlara uygun kalite yönetim sistemleri belgelendirme sürecine uygun çalışmaktadır.

 

Dedal A&C Ltd. 'in yöneticisi belgelendirme kuruluşunun politika ve prosedürlerine uygun olarak hizmet vermesinden sorumludur.