Профил

Дедал е семейна фирма, основана през 2003 г. Работим в сферата на сертификационните услуги – сертификация на строителни продукти и сертификация на системи за управление, оценяване на безопасността на площадки за игра, разположени на открито и закрито.

Фирмата е нотифициран орган Nо. 1922 пред Европейската комисия за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011. Фирмата е акредитиран орган за сертификация, от Българска служба за акредитация, на строителни продукти в регулираната и доброволната /нерегулирана/област и за сертификация на Системи за управление по стандарти ISO 9001, ISO 14001,  ISO 22000, ISO 45001, ISO 50001, ISO 39001, и Орган за контрол от вида „А” за оценяване на безопасността на площадки за игра разположени на открито и/или закрито.

Наши клиенти са производители в над 50 държави - България, Турция, Гърция, Кипър, Дания, Германия, Иран, Ирак, Полша, Румъния, Русия, Украйна, Беларус, Китай, Сингапур, Чили, Индия, Холандия, Норвегия, Хонконг, Великобритания, Финландия, Франция, Италия, Словения, Испания, Белгия, САЩ, Япония, Южна Корея, Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства (UАЕ), Сърбия, Косово, Северна Македония, Латвия, Литва, Ливан, Тунис, Швейцария, Швеция, Азербайджан, Кралство Бахрейн, Грузия, Ирландия, Португалия, Хърватия, Узбекистан, Катар, Египет, Молдова, Виетнам, Филипини, Мароко.

 

Map of Dedal