Обучение

„Дедал – Оценяване и Сертификация” ООД разполага с необходимата база и оборудване и провежда обучения в областта на управление на качеството и оценяването на строителни продукти. Обучения могат да бъдат организирани и по заявка на клиент.

Запитвания за предстоящи обучения може да направите по е-мейл office@dedal-bg.net и на тел: 0554 44008.

Training in Dedal A&C