Görevlendirme Kapsamı

"Dedal - Attestation and Certification" Ltd. 1922 kimlik numarası ile yapı malzemeleri için EC ve FPC belgelendirmesi (CE işareti) kapsamında AB Komisyonu tarafından 29.06.2007 onaylanmış kuruluş olarak atanmış bulunmaktadır.

PDF listesi indir…

Görevlendirme kapsamımızda olan ürünler:

Ürün(ler)/ Kullanım Amacı Uygunluk Teyit Sistemi
- Düz veya bombe cam paneller (temel cam, işlenmiş cam, özel veya güvenlik camı, kaplanmış, film tabakayla kaplanmış, emayeyle kaplanmış, yüzey-işlem görmüş veya ayna haline getirilmiş cam)
- Kanal biçimli camlar(tel bağlantılı veya bağlantısız)
- Cam izolasyon birimleri
(Özellikle yangın direncini sağlama amacı güden sırlanmış tertibatlarda kullanım için)
 1
- Düz veya bombe cam paneller
- Cam izolasyon birimleri
- Cam bloklar
- Cam blok duvar panelleri
(Kurşun geçirmez veya patlamaya dayanıklı sırlama amacıyla kullanımlar.)
 1
Yol işaretleme malzemeleri
Yol aydınlatma direkleri
cam bilyeler
1
Tutkallanmış strüktürel laminant malzemeler ve diğer tutkallanmış ahşap malzemeler.
Elemanlar
Köprü elemanları, makas elemanları, döşeme elemanları, duvar elemanları, çatı elemanları.
(kirişler, kemerler, mertekler, dikmeler, direkler, kazıklar gibi)
Kitler
Makaslar, döşemeler, duvarlar, çatılar, çerçeveler.
(Köprüler ve yapılar için)
İnce laminantlı tavan elemanları ve elyaflı alçı panolar, elyaflı hazır alçı sıvalar ve birleşik malzemeleri yangına maruz kalmaya hassas yüzeye yerleştirilmiş kompozit malzemeler. 1

Strüktürel taşıyıcılar, Tek başına taşıyıcıların gereklerinin kritik olduğu yapı ve inşaat mühendisliği işlerinde

1
Sıvalı dış termal yalıtım kompozit sistemleri/kitleri (ETICS:External thermal insulation composite systems/kits with rendering; Yangın düzenlemelerine tabi olan dış duvarlarda)Yangın düzenlemelerine tabi olan dış duvarlarda
*(Avrupa Teknik Onayına konu olan malzemeler için)Dış duvarlarda
*(Harmonize Standartlara konu olan malzemeler için)
1/2+
Giydirme cepheler için strüktürel macunlu cam kitleri; Tip II ve Tip IV6Dış duvar ve çatılar için 1
Giydirme cepheler için strüktürel macunlu cam kitleri; Tip I ve TipIII7Dış duvar ve çatılar için 2+
Beton içinde kullanılan metal ankrajlar (ağır işler için)Beton yapı elemanlarını yada giydirme ve asma tavanlar gibi ağır üniteleri desteklemek ve/veya sabitlemek için 1
Betonda (hafif işler için) kullanılan metal ankrajlarHafif asma tavanlar gibi beton elemanları monte etmek, betona tutturmak ve/veya sabitlemek için daimi sistemlerde kullanmak üzere 2+
Masif taşıyıcı ahşap malzemeler
Elemanlar
Köprü elemanları, makas elemanları, demiryolu traversleri
(tabanlıklar), döşeme elemanları, duvar elemanları, çatı elemanları.( kirişler, kemerler, mertekler, dikmeler, direkler, kazıklar gibi)
Kitler
Makaslar, döşemeler, duvarlar, çatılar, çerçevelerKöprüler, demiryolları ve yapılar için
1/2+
- Yalıtıcı malzemelerden(veya yalıtıcı bir malzemenin diğer bir malzemeyle kombinasyonundan) yapılmış boşluklu bloklar
- Yalıtıcı malzemelerden (yada yalıtıcı bir malzemenin diğer bir malzemeyle kombinasyonundan)yapılmış paneller, yalnızca ara levhalarıyla birleştirilmiş kapatıcı kanatlar
2+
Kuşanıktaşlar 2+
Köprü tabliyesi su geçirmeyen malzemeleri ve kitleri 2+
Prefabrik merdiven teçhizatları
Merdivenin tamamı piyasada teçhizat olarak yer alır, prefabrik basamak ve diğer parçaları29 içerir
2+
Nem geçirimsiz şilteler 2+
Prekast normal/hafif/otoklav havalı beton malzemeleri (Boru ve tanklar hariç) 2+
Strüktürel yapıştırıcılar 2+
Profilli çelik takviye levhaları (kompozit yapılı döşeme sistemleri için) (EOTA ref. 05.02 / 02) 2+
Kolon bağlantısı (yük taşıyan hazır dökme beton kolonlar için bağlantı tertibatı) (EOTA ref. 01.03 / 09)
Kolon ayağı/Kolon başı (Rock Shoe)(yük taşıyan hazır dökme beton sütunlar için koruma tertibatı) (EOTA REF. 01.03 / 09)
2+
Dış duvar kaplamaları için kitler(Dış duvarlar veya duvarların dış kaplamaları için) 2+
Islak mekan döşemeleri ve duvarları için su sızdırmazlık kitleri 2+
Nokta tutucu (EOTA ref. 06.02/03) 2+
Suyu kirleten akışkanların depolanması, doldurulmasına yönelik tesisatlar için elektrostatik birikimi ortadan kaldıran kaplama sistemi (EOTA ref. 06.05/13) 2+ 
Suyu kirleten akışkanların depolanması, doldurulmasına yönelik tesisatlar için kullanılacak kaplama sistemi (EOTA ref. 06.05/14)  2+
Birleşim yerlerindeki dolgu malzemeleri karışımları ve profiller (EOTA ref. 06.05/11 ve 06.05/12)  2+
Sıvı halde uygulanmış köprü geçiş yeri su geçirmezlik kitleri  2+
Agregalar:
Beton, harç ve enjeksiyon için agregalar ve dolgu malzemeleri
(Yapılar, yollar ve diğer altyapı işlerinde)
2+
Agregalar:
Bağlı olmayan ve hidrolik bağlı olan karışımlar için
(Yol ve diğer altyapı işlerinde)
Yollar, Havaalanları ve Trafiğe Açık Diğer Alanlardaki Bitümlü Karışımlar ve Yüzey Uygulamalarında Kullanılan Agregalar
2+ 
Agregalar:
- Bitümlü karışımlar ve yüzey uygulamaları için
(Yollar ve diğer altyapı işlerinde)
2+
Agregalar:
Kuşanıktaşlar
(Su yapıları ve diğer altyapı çalışmalarında.)
2+
Hafif Agregalar  2+
İnşaat Mühendisliği İşleri ve Yol Yapımında Kullanılan Bağlayıcısız ve Hidrolik Bağlayıcılı Malzemeler İçin Agregalar  2+
Demiryolu Balastları İçin Agregalar 2+
Prefabrik bacalar (kat yüksekliğinde elemanlar), alev bacası hatları (elemanlar veya bloklar), tek duvarlı baca blokları, kendi başına duran baca kitleri ve birleşik bacalar  2+
Yapı kireçleri, kapsamı:
-Kalsiyum kireçler
-Dolomit kireçler
-Su bazlı kireçler
(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç,sulu harç diğer karışımların hazırlanmasında)
 2+
Fabrika yapımı duvar işlerinde kullanılan harçlar                  
(Duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda)
 2+
Duvarcılık birimleri I. Kategori
(Duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda)
2+
Strüktürel metalik kesitler/profiller
Sıcak haddelenmiş, soğuk şekillendirilmiş veya başka şekilde üretilmiş çeşitli şekillerdeki kesitler/profiller(T, L, H, U, Z, I, kanallar, köşebent, oluk, boru) ,yassı ürünler (tabaka, levha, şerit) çeşitli metal malzemelerden yapılmış, korozyona karşı astarlanarak (kaplanarak) korunmuş yada korunmamış dökme, dövme ve çubuk demirler.
2+
Beton, harç ve enjeksiyon için agregalar ve dolgu malzemeleri (Yapılar , yollar ve diğer altyapı işlerinde) 2+
Katkı Maddeleri
(Beton, harç ve çimento şerbeti için)
 2+
Özel çimentolar, kapsam:
- Düşük ısılı çimento
- Sülfat dirençli çimento
- Beyaz çimento
- Deniz suyuna dirençli çimento
1+
Kalsiyum alüminat çimentoları
(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması)
1+
Harç çimentoları
(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması)
1+
Genel çimentolar, kapsam:
- Portland çimentosu.
- Portland katkılı çimentolar:
Portland-cüruf çimentosu(A-S ve B-S)
Portland-silis dumanı çimentosu (A-D)
Portland-puzolan çimentosu ( doğal A-P, doğal B-P, yapay A-Q, yapay B-Q)
Portland-uçucu kül çimentosu (silikalı A-V, silikalı B-V, kalkerli A-W, kalkerli B-W)
Portland-(killi şist) pişirilmiş şeyl çimentosu (A-T ve B-T)
Portland-kireçtaşı çimentosu (A-L ve B-L)
Portland-kompoze çimento (A-M ve B-M)
-Yüksekfırın çimentoları (A, B, ve C)
- Puzolanik çimentolar (A ve B)
- Kompoze çimentolar (A ve B)
1+
Su bazlıyol bağlayıcılarıYol temelinin stabilizasyonunda kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması için 2+
Demiryolu Balastları İçin Agregalar  2+
Beton katkıları 2+ 
Öngerme Çeliği İçin Şerbet
Katkıları
2+
Kagir Harcı 2+ 
Kil Kagir Birimler(Tuğlalar) 2+
Kireç Kumtaşı Kagir Birimler 2+
Beton Kagir Birimler (Yoğun ve Hafif Agregalı) 2+
Gazbeton Kagir Birimler 2+
Yapay Taş Kagir Birimler 2+
Bağlı olmayan ve hidrolik bağlı olan karışımlar için Agregalar
(Yol ve diğer altyapı işlerinde)
2+
Katkılar (tip I)
(Beton, harç ve çimento şerbeti için)
2+
-Katkılar (tip II)
(Beton, harç ve çimento şerbeti için)
1+
Beton yapı elemanları için yüzey koruma sistemleri
Beton takviye malzemeleri
(Yapılarda ve altyapı işlerindeki diğer kullanımlar için)
 2+
Betonarme çeliği malzemeleri
- Çubuk demirleri
- Yuvarlak demir, kangallar
- Kaynaklı dokular
- Kafes kirişleri
- Dişli lamalarBetonun donatısı için kullanılmak üzere
1+
Öngermeli çelik malzemeler
-Teller (gerilimden arındırılmış soğuk çekilmiş teller, düz teller, dişli teller)
-Halatlar (çok telli halatlar, çok telli sıkıştırılmış halatlar, dişli ve kuvvetli bağlı halatlar)
-Çubuklar (sıcak haddelenmiş ve işlenmiş çubuk demirler, yivli çubuklar, dişli yada yassı yada düz çubuklar)
- Öngerilim kablolarıBetonun öngerilmesi için kullanılmak üzere
1+
Jeosentetikler (membranlar ve tekstiller), jeotekstiller, jeokompozitler, jeogridler, jeomembranlar ve jeonetler:
- Sıvı ve gaz bariyerleri olarak
- Koruma tabakası olarak
- Drenaj ve/veya filtrasyon için
- Takviye olarakKarayolları, demiryolları, temeller ve duvarlar, drenaj sistemleri, erozyon kontrolü, su depoları ve barajlar, kanallar, tüneller ve yeraltı yapıları, sıvı atık arıtımı veya biriktirimi, katı atık arıtımı veya biriktirimi için
2+
Betonda (hafif işler için) kullanılan metal ankrajlar 2+ 
Plastik bağlayıcıların betonda ve duvarcılık işlerinde kullanımları 2+ 
Lifler (çelik, plastik) 1
Beton koruma ve onarım ürünleri 1
Yapısal rulmanlar (elastik, çelik, paslanmaz çelik, PTFE, bronz, alüminyum, demir, pirinç, POM döküm) 1
Giydirme cephe 1
Bölmeler 1
Yapısal ahşap malzemeleri, elemanları ve ekipmanlar, ahşap esaslı paneller ve elemanlar 1/2+
Yontulup düzeltilmemiş, kaplama, cilalı veya kaplanmış ahşap esaslı paneller  2+
Strüktürel ahşap malzemeler için bağlayıcılar:
Tek taraflı yüzük dübeli, sıkıştırma, tırtıklı plak bağlayıcılar, delikli çivi plakları, çivileme plakaları
2+
Duvarcılık birimleri I. Kategori 14
Fabrika yapımı duvar işlerinde kullanılan harçlar15
2+
Mekanik olarak bağlanan, esnek çatı su yalıtım membranları sistemleri:
Esnek levha bazlı,sürekli su tutucu sistemlerle sınırlı,bağlama, birleştirme ve üst üste bindirme sistemleri ve bazen ısı izolasyonlarını da içeren mekanik olarak bağlanan esnek çatı su yalıtım membranları

2+
Strüktürel metalden yapılmış inşaat malzemeleri
Asma tavanlar için bitmiş metal çerçeveler (ağır yük taşıyan).
Bunlar astarlanarak korozyona karşı korunmuş yada korunmamış olabilir, kaynaklı yada kaynaksız olabilir
2+ 
Yol aydınlatma direkleri  (Dolaşım alanları için) 1
Strüktürel metalik kesitler/profiller 2+
Strüktürel bağlayıcılar

Metal perçinler, cıvatalar (somunlar ve pullar) ve H. R. Cıvataları (yüksek mukavemetli öngerilimli cıvatalar-High Resistance), başlı çiviler, vidalar, demiryolu sürgüleri. (Strüktürel metal işlerde kullanmak için)

2+
Isı yalıtım malzemeleri, kompozit yalıtım kitleri (ETICS) 2+
Katkılar - cam boncuklar 1
Yangın alarmı/ veya algılanması, sabit yangınla mücadele, yangın ve duman kontrolü ve patlamayı engelleme malzemeleri

TESİSAT KİTLERİ

Yangın dedeksiyonu/ yangın alarmı
- Birleşik yangın dedeksiyon ve yangın alarm sistemleri /kitleri
- Yangın dedeksiyon sistemleri /kitleri
- Yangın alarm sistemleri kitleri
- Yangın haber verme sistemleri /kitleri
- Yangını bastırma ve söndürme
- İlk yardım hortum sistemleri /kitleri
- Kuru ve ıslak yangın söndürme musluğu (hidrant) sistemleri
- Sprinkler ve su püskürtme sistemleri/ kitleri
- Köpük sistemleri /kitleri
- Kuru toz sistemleri /kitleri
- Gazlı sistemler

(karbondioksit sistemleri de dahil olmak üzere)/ kitler
Patlamayı baskılama
- Patlamayı bastıran sistemler / kitler

Yangın kontrol tesisatları
- Duman ve ısı boşaltma havalandırma sistemleri / kitleri
- Basınç diferansiyel sistemleri /kitleri
- Bağımsız duman dedektörleri/ alarmları

BİLEŞENLER

Yangın dedeksiyonu / yangın alarmı
- Duman, ısı ve alev dedektörleri
- Kontrol ve gösterici cihazlar
- Alarmı ileten yönlendiren cihazlar
- Kısa devre izolatörleri
- Alarm cihazları
- Güç kaynakları
- Giriş / çıkış cihazları
- Manuel ihbar butonu

Sabit bastırma ve söndürme
- Yangın muslukları (hidrantları)
- Su akış dedektörleri

/anahtarları
- Basınç dedektörleri
/anahtarlar
- İniş valfleri
- Giriş duman kutusu
- Yangın söndürme pompaları ve pompa takımları
- Başlıklar /sprinklerler /çıkışlar
- Islak alarm valf tesisatları
- Kuru alarm valf tesisatları
- Sel alarm valf tesisatları
- Çoklu kontroller
- Yüksek basınçlı konteynır valf tesisatları ve bunların çalıştırıcıları
- Seçici valfler ve bunların çalıştırıcıları
- Elektrikli olmayan durdurma cihazları
- Esnek konnektörler
- Basınç ayar aletleri ve basınç düğmeleri
- Mekanik tartı cihazları
- Kontrol valfleri ve geri dönüşsüz valfler

Patlamayı baskı altında tutma

- Dedektörler
- Baskılayıcılar
- Patlama sensörleri
- Patlamayı azaltıcı malzemeler

Yangın kontrolü
- Duman perdeleri
- Damperler
- Kanallar
- Motorlu vantilatörler
- Doğal vantilatörler
- Kontrol panelleri ve acil durum kontrol panelleri
- Güç kaynakları

 1

Yangına maruz kaldığında hassaslaşabilecek bir yüzeye sahip ısı yalıtım malzemeleri ile birleştirilmiş duvarcılık elemanları‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan duvar ve bölücü elemanlarda

1

Sert döşeme malzemeleri
(A) Parçalar
Kaplama ürünleri, toprak karolar, mozaikler, parke, ağ veya levhadan süsler, yer ızgaraları, sert lamine döşemeler, ahşap bazlımalzemeler.
(B) Piyasaya kitler halinde sürülen taşıyıcı sistemler
Yükseltilmiş giriş döşemeleri, boşluklu döşemelerÜzeri kapatılmış umumi ulaşım alanlarını da kapsayan iç kullanımlar için

1

Esnek ve dokuma yer döşemeleri
Karo, tabaka veya rulo şeklinde piyasaya sunulan homojen ve heterojen esnek yer kaplamaları biçiminde [karolar, plastik ve kauçuk levhalar (aminoplastik ısı ile sertleşen kaplamalar), linolyum ve mantar; antistatik tabaka, serbest yayılan yer karoları, esnek lamine yer kaplamalarını içeren dokuma yer döşemeleri]İç kullanımlar için

1

Döşeme şap malzemeleriİç kullanımlar için

1

Mekanik olarak bağlanan, esnek çatı su yalıtım membranları sistemleri:
Esnek levha bazlı,sürekli su tutucu sistemlerle sınırlı,bağlama, birleştirme ve üst üste bindirme sistemleri ve bazen ısı izolasyonlarını da içeren mekanik olarak bağlanan esnek çatı su yalıtım membranlarıÇatıların su yalıtımı için

2+

Strüktürel metalik kesitler/profiller
Sıcak haddelenmiş, soğuk şekillendirilmiş veya başka şekilde üretilmiş çeşitli şekillerdeki kesitler/profiller(T, L, H, U, Z, I, kanallar, köşebent, oluk, boru) ,yassı ürünler (tabaka, levha, şerit) çeşitli metal malzemelerden yapılmış, korozyona karşı astarlanarak (kaplanarak) korunmuş yada korunmamış dökme, dövme ve çubuk demirler.Metal yapılarda veya metal ve beton karma yapılarda kullanılmak üzere

2+

Dahili bölme kitleri‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için

1

Modüler umumi tuvaletler ve prefabrike tuvalet kabinleri

1

Yol işaretleme malzemeleri

- Dökülerek uygulanan malzemeler (cam bilyeler, kaymayan Agregalar ve her ikisinin karışımı)
- Kalıcı işaretleme bantları ve önceden hazırlanmış işaretler
- Trafik boyaları, sıcak uygulanan termoplastikler, soğuk uygulanan plastikler (kaymayan agrega ile veya değil), önceden karıştırılan cam bilyeler dahil,
- Trafik boyaları, sıcak uygulanan termoplastikler, kullanılacak kaymayan agrega ve/veya cam bilyelerin tipleri ve oranlarını gösteren talimatlarla piyasaya arz edilen soğuk uygulanan plastikler (yol işaretlemesi için kullanılmak üzere)
- Geri yansıtıcı yol kramponları

Araç ve yaya trafik kullanımları için kalıcı olarak tesis edilen yol trafik işaretleri ve trafik kontrol cihazları:
- Kalıcı trafik işaretleri
- Trafik babaları
- İşaretleme direkleri
- Trafik ışıkları ve sabit tehlike lambaları
- Sürekli uyarı cihazları ve uyarı figürleri
- Değişken mesajlı trafik işaretleri

Yol aydınlatma direkleri
Araç sınırlama sistemleri

- Çarpma yastıkları
- Geçiş bariyerleri
- Kablolar
- Parapetler

Yaya köprü parapetlerini içeren yaya sistemleri

1

Kereste direklerKöprüler, demiryolları ve yapılar için

2+

Tutkallanmış strüktürel laminant malzemeler ve diğer tutkallanmış ahşap malzemeler.
Elemanlar
Köprü elemanları, makas elemanları, döşeme elemanları, duvar elemanları, çatı elemanları.
(kirişler, kemerler, mertekler, dikmeler, direkler, kazıklar gibi)
Kitler
Makaslar, döşemeler, duvarlar, çatılar, çerçevelerKöprüler ve yapılar için

1

Duvarcılık işlerinde kullanılan enjeksiyonlu metal ankrajlarMontajın yanı sıra, duvarcılık işlerini, strüktürel elemanları (işlerin sağlamlığına katkıda bulunanlar) veya kaplama gibi ağır birimleri sabitlemek ve/veya tutturmak için

1

Yontulup düzeltilmemiş, kaplama, cilalı veya kaplanmış ahşap esaslı panellerİç ve dış uygulamalardaki strüktürel elemanlar için

1/2+

Betonda ve duvarcılık işlerinde kullanılan plastik bağlayıcılarCephe sistemleri gibi sistemlerde, sistemlerin sağlamlığına katkıda bulunan sabitleyici veya destekleyici elemanlar için

2+

Menhol kapakları ve oluk kapaklarıTaşıt ve yaya alanlarında kullanmak üzere

1

Geri akışı önleme cihazları: boru hattını havalandıran hava girişli vanaYangına tepki düzenlemelerine tabi olan tüm kullanımlar için

1

Strüktürel metalden yapılmış inşaat malzemeleri
Makaslar, kirişler, kolonlar, merdivenler, döşeme mertekleri, taşıyıcı direkler ve palplanj (perde) gibi bitmiş metal ürünler. Belirli uygulamalar için tasarlanarak uygun büyüklüklerde kesilmiş parçalar, raylar, traversler.
Bunlar astarlanarak korozyona karşı korunmuş yada korunmamış olabilir, kaynaklı yada kaynaksız olabilir.Temellerde ve yapı çerçevelerinde kullanım için

2+

Strüktürel metalden yapılmış inşaat malzemeleri
Asma tavanlar için bitmiş metal çerçeveler (ağır yük taşıyan).
Bunlar astarlanarak korozyona karşı korunmuş yada korunmamış olabilir, kaynaklı yada kaynaksız olabilir
1/2+
Kaynak malzemeleri 2+
Strüktürel bağlayıcılar
Metal perçinler, cıvatalar (somunlar ve pullar) ve H. R. Cıvataları (yüksek mukavemetli öngerilimli cıvatalar-High Resistance), başlı çiviler, vidalar, demiryolu sürgüleri
2+

Kalıcı, taşıyıcı olmayan, kepenk, panjur sistemlerini kapama düzeni kitleri/sistemleri, normal betonla doldurmak, gereken yerde güçlendirmek için
- Yalıtıcı malzemelerden(veya yalıtıcı bir malzemenin diğer bir malzemeyle kombinasyonundan) yapılmış boşluklu bloklar
- Yalıtıcı malzemelerden (yada yalıtıcı bir malzemenin diğer bir malzemeyle kombinasyonundan)yapılmış paneller, yalnızca ara levhalarıyla birleştirilmiş kapatıcı kanatlar

Yapılarda yangın düzenlemelerine tabi iç ve dış duvarların inşaatlarında

1/2+
- Düz (yassı) ve profil levhalar
- Çatı kaplama malzemeleri, arduvazları, taşları ve kiremitleri
- Fabrikada birleştirilmiş kompozit ve sandviç paneller
- Çatı ışıklığı
- Çatı penceresi
- Kiriş silmesi ve tavan levhaları.‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda
1
- Rulo halindeki kaplamalar,- Tavan örtüleri- ‘Shingel’lar- Kaplama plâkaları‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların iç kaplamalarında 1
Ardgerilim kitleriÖngerilimli yapı elemanları için 1+
Agregalar
- Bitümlü karışımlar, yüzeye uygulamaları
- Bağlı olmayan ve hidrolik bağlı olan karışımlar içinYol ve diğer altyapı işlerinde
2+
KuşanıktaşlarSu yapıları ve diğer altyapı çalışmalarında 2+
Likit uygulamalı çatı su geçirmezlik kitleri‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlarda 1
Kendini taşıyan ışık geçirici çatı kitleri (cam esaslı olanlar hariç)‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlarda 1
- Nem geçirimsiz şilteler
- Geçirimsizlik tabakaları
- Çatı altı tabakaları
- Çatı şilteleri
- Su buharı kontrol tabakaları‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için
1
Isı yalıtım malzemeleri (fabrika yapımı malzemeler ve kullanım yerinde şekillendirilmesi amaçlanan malzemeler)‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için 1
Ahşap bazlı, hafif, kompozit kirişler ve kolonlar
(T kirişlerini, yani kiriş/döşeme birleşim kombinasyonlarını içerir)Yapılarda
1
Kapılar ve büyük kapılar (ilgili aksamla beraber veya değil)Yangın/duman kompartımanlarında kullanılmak üzere ve kaçış yollarında 1
Kapılar, büyük kapılar ve pencerelerin ilgili bina aksamıPencereler (ilgili aksamla beraber veya değil)Yangın/duman kompartımanlarında kullanılmak üzere ve kaçış yollarında  1
Prekast normal/hafif/otoklav havalı beton malzemeleri (Boru ve tanklar hariç)Strüktürel kullanım için

özellikle öngerilmeli boşluklu döşeme elemanları, dikmeler ve direkler25, temel kazıkları, kalıp döşemeleri, kafes kiriş elemanları, kiriş/blok döşeme üniteleri ve elemanları, nervürlü zemin döşemeleri, lineer strüktür elemanları (kiriş ve kolonlar), taşıyıcı duvarlar, istinat duvar elemanları, çatı elemanları, silolar26, merdivenler, köprü döşeme (tabliye) elemanları ve büyük kutu menfezleri

2+
Yangın durdurucu ve yangını hapsedici malzemeler
Yangın koruyucu ürünler (kaplamaları içerir)Yangın kompartımanı için ve/veya yangın koruyucu veya yangın performansı için.‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için
1
- Strüktürel yapıştırıcılar (özellikle epoksi reçineler, poliüretan reçineler, akrilik reçineler, aminoplastik reçineler, fenolik reçineler)
- Karolar için yapıştırıcılar‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için
1
Dahili enerji kaynağı bulunmayan mekan ısıtıcı aletler
Katı ve sıvı yakıt yakan mekan ısıtıcı aletler‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için
1
- Depolar
- Koruma amaçlı kanallar ve oluklar‘Yangına dayanım’ düzenlemelerine tabi alanlarda yapının ısıtma/soğutma sistemlerinde kullanmak üzere sağlanan gaz/fuel’in taşıma /dağıtma /depolama tesisatlarında, dış depolama haznesinden veya şebekenin sonuncu basınç düşürme ünitesinden yapının ısıtma /soğutma sistemlerinin girişine kadar.
1
- Boru tesisatı kitleri
- Borular
- Tanklar (Depolar)
- Sızıntı alarmı sistemleri ve aşırı dolumu önleme cihazları
- ‘Fitting’ler, yapıştırıcılar, sızdırmazlık contaları, ek yeri sızdırmazlık profilleri
- Koruma amaçlı kanallar ve oluklar
- Boru/kanal mesnetleri
- Valfler ve musluklar
- Güvenlikle ilgili elemanlar‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi alanlarda yapının ısıtma/soğutma sistemlerinde kullanmak üzere sağlanan gaz/fuel’in taşıma/dağıtma/depolama tesisatlarında, dış depolama haznesinden veya şebekenin sonuncu basınç düşürme ünitesinden yapının ısıtma/soğutma sistemlerinin girişine kadar.
1
- U demiri (EOTA ref. 06.01 / 01)
- Kimyasal bağlama kitleri (EOTA ref. 06.01/11)Bağlama amaçlı
1
Epoksi beton / cam elyafla güçlendirilmiş polyester / epoksi reçineli harç bağlama kiti (EOTA ref.06.03/03) 1
- Yüzer döşemeler için titreşim ve gürültü izolasyon kiti (EOTA ref. 05.03 / 03):
- Duvarlar için titreşim ve gürültü izolasyon kiti (EOTA ref. 06.01 / 09)‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi uygulamalar için
1
Prefabrike, ahşap bazlı, yük taşıyan, gerilimli yüzey panelleriYapının yük taşıma kapasitesine katkıda bulunacak kullanımlar için‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlar için 1
Kendini taşıyan hafif kompozit paneller‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlar için 1
Standart beton demirleri için mekanik bağlantılar ve bilezikler (EOTA ref. 03.01 / 02)Takviye amaçlı kullanımlar için 1+
Profilli çelik takviye levhaları (kompozit yapılı döşeme sistemleri için) (EOTA ref. 05.02 / 02)Yapıların içinde kullanım için 2+
Kolon bağlantısı (yük taşıyan hazır dökme beton kolonlar için bağlantı tertibatı) (EOTA ref. 01.03 / 09)
Kolon ayağı/Kolon başı (Rock Shoe) (yük taşıyan hazır dökme beton sütunlar için koruma tertibatı) (EOTA REF. 01.03 / 09)Taşıyıcı yapı kısımları için
2+
Alçı fiber levhadan dahili örtü sistemi (EOTA ref. 05.04 / 01): 1
Yol Köprüleri için genleşme bağlantıları (hareket yüzeyinin ve trafik taşıma kapasitesinin devamlılığını sağlayarak köprü konstrüksyonunun hareketini mümkün kılmak için.)Yol köprülerinde 1
Veture’lar (Önyapımlı, ısı yalıtımlı dış duvar kaplama elemanları)‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tâbi olan kullanımlar için 1
- Kitler (Boru ve depolama sistemleri)
- Borular
- Tanklar
- Valflar, musluklar, pompalar, su sayaçları, koruma ve güvenlik cihazları
- ‘Fiting’ler, yapışkanlar, eklemler, sızdırmazlık contaları
- Membranlar, reçineler
- Yüzey kaplamaları,
- Yağlayıcılar ve yağlarTüketici musluklarına kadar (musluk dahil) insan tüketimi amaçlı su nakliyesi/dağıtımı /depolaması uygulamalarında
1+
Strüktürel bağlantılar için pimler‘Strüktürel performans’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tâbi olan kullanımlar için 1/2+
Dış duvar kaplamaları için pimlerDış duvarlar veya duvarların dış kaplamaları için‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlar için 1/2+
Islak hacim döşemeleri ve duvarları için su sızdırmazlık kitleriYapı işleri için‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlar için 1/2+
Tek nokta destekli dikey camlar (EOTA ref. 04.04/25)Yapı işlerinde (Havalandırmalı perde duvar yüzeylerinde ve mekan bölücü dikey camlarda) 1
Nokta tutucu (EOTA ref. 06.02/03)Yapı işlerinde (Asma giydirme cephelerin dübelle sabitleştirilmesinde) 2+
Suyu kirleten akışkanların depolanması, taşınmasına yönelik tesisatlar için elektrostatik yüklenmeyi bertaraf eden kaplama sistemi (EOTA ref. 06.05/13)Suyu kirleten akışkanların depolanması, taşınmasına yönelik tesisatlar için kullanılacak kaplama sistemi (EOTA ref. 06.05/14)Yapı işlerinde 2+
Derz sızdırmazlık bileşikleri ve profiller (EOTA ref. 06.05/11 ve 06.05/12)Yapı işlerinde 2+
- Tek nokta destekli dikey camlar (EOTA ref. 04.04/25)
- Nokta tutucu (EOTA ref. 06.02/03)
- Suyu uzaklaştırıcı yüzey kaplama malzemesi-organometalik esaslı su geçirmez maddeler (EOTA ref. 06.05/02)
- Suyu kirleten akışkanların depolanması, taşınmasına yönelik tesisatlar için elektrostatik yüklenmeyi bertaraf eden kaplama sistemi (EOTA ref. 06.05/13)
- Suyu kirleten akışkanların depolanması, taşınmasına yönelik tesisatlar için kullanılacak kaplama sistemi (EOTA ref. 06.05/14)
- Sızdırmazlık kitleri, profiller ve çubuklar (EOTA ref. 06.05/01 ve 06.05/04
- Derz sızdırmazlık bileşikleri ve profiller (EOTA ref. 06.05/11 ve 06.05/12)36‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlar için
 1
Sıvı halde uygulanan köprü tabliyesi su geçirmezlik kitleriKöprü tabliyelerinde 2+
- Metal çerçeve yapı kitleri37
- Beton çerçeve yapı kitleri37
- Prefabrike yapı elemanları38
- Soğuk depo odası kitleriYapı işlerinde
1
Kaya düşmesine karşı koruma kitleriAltyapı işlerinde 1
Soğuk hava deposu bina kitleri ve soğuk hava deposu dış kabuk kitleriYapı işlerinde 1
Bina ve yaya yollarındaki derzlerde taşıyıcı olmayan kullanımlar için sızdırmazlık malzemeleri‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlar için 1
Bina ve yaya yollarındaki derzlerde taşıyıcı olmayan kullanımlar için sızdırmazlık malzemeleri‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlar için 1
Elektrik, kontrol ve bağlantı kabloları‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi uygulamalar içinYangına dayanım’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda 1/1+
Malzeme alanı
Alan kodu
Prekast normal/hafif/otoklavlı gaz gözenekli beton malzemeleri 1
Kapılar, pencereler, panjurlar, büyük kapılar ve ilgili bina aksamı 2
Membranlar, likit uygulamalar ve kitler dahil (su ve / veya su buharı kontrolü için) 
Isı yalıtım malzemeleri, kompozit yalıtım kitleri / sistemleri 4
Yapısal taşıyıcılar, yapısal bağlantılar için tel çiviler 5
Bacalar, baca kanalları ve özel malzemeler 6
Alçıtaşı malzemeler 7
Jeotekstiller, jeomembranlar ve ilgili diğer malzemeler 8
Giydirme cephe /kaplama/ yapısal macunlu camlama 9
Sabit yangın mücadele ekipmanları (yangın alarmı/ detektörü, yangın söndürme, yangın ve duman kontrolü, patlamayı engelleme malzemeleri)  10
Sıhhi tesisat gereçleri 11
Dolaşım alanları için yol işaretleme malzemeleri: yol donanımları/ elemanları ve ikinci yardımcı elemanları 12
Yapısal ahşap ürünler/elemanlar ve ilgili diğer aksamı 13
Ahşap esaslı levhalar ve elemanları 14
Çimento, yapı kireci ve diğer su bazlı bağlayıcılar 15
Beton için güçlendirme ve öngerilme çeliği (ve ilgili aksam), artgerme kitleri  16
Duvarcılık ve ilgili ürünler, duvarcılık birimleri, harçlar, ilgili diğer aksam 17
Atik su mühendisliği malzemeleri 18
Yer döşemeleri  19
Yapısal metalik malzemeler ve ilgili diğer aksam 20
İç-dış duvar ve tavan kaplamaları, iç mekan bölme kitleri 21
Çatı kaplamaları, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve ilgili diğer aksam, çatı kitleri 22
Yol yapım malzemeleri 23
Agregalar 24
Yapısal yapıştırıcılar 25
Betona ilişkin ürünler, harç ve şerbet 26
Mekan ısıtıcı aletler 27
İnsani tüketim amaçlı su ile ilişkili olmayan boru(künk)-tank ve ilgili aksam 28
İnsani tüketim amaçlı su ile ilişkili olan inşaat imalatları 29
Düz cam, profilli cam ve cam blok malzemeler 30
Güç, kontrol ve iletişim kabloları 31
Bağlantılar için yapısal macun 32
Montaj aksesuarları 33
Yapı kitleri, birimleri, prefabrik elemanlar 34
Yangını durdurucu, yangını hapsedici ve yangın koruyucu malzemeler, yangın geciktirici malzemeler 35