Kalite polıtıkası

Kalite Politikamız

Kalite ve çevre politikası deklarasyonu

"Dedal - Değerlendirme ve Belgelendirme Ltd." Yönetimi

Yasalara, yönetmeliklere ve kamu hayatında artan rekabet, müşteri şartlarının sürekli iyileştirilmesi ve modern toplumun pazarı küresel eğilimli tüm alanlarında Avrupa Birliği Üye Devletlerin idari hükümlerinin yakınlaştırılması açısından sürdürülebilir kalkınmanın ağlanabilmesi için yönetimin kalite politikası profesyonelliğine odaklı olup, korumak ve inşaat ürünlerinin özelliklerini değerlendirmek ve tutarlılığı kontrol ederken piyasa pozisyonlarının, teknik şartnamelerin gereksinimlerini genişleten sabitliği doğrulaması.

Yapı malzemeleri yönetmeliği (305/2011/AB) dayanarak inşaat ve inşaat ürünleri uygunluk değerlendirmesi için temel gereksinimler;

·       EN ISO 9001:2008

·       EN ISO / IEC 17021:2011

·       EN /IEC 17065:2012.

Yönetim kalite politikasının uygulanması kalite yönetimi sisteminin uygulanması, bakım ve sürekli iyileştirme yoluyla mümkün olduğunu değerlendiriyor.

Şirket, orak bir terminoloji, uyumlaştırılmış Avrupa standartları ve Avrupa Değerlendirme Belgeleri belirtilen performans beyanını değerlendirmek için bir yöntem uygular.

Kalite yönetim sistemini uygulayarak biz, yönetim şirketinin ve tüm personel için büyük önem taşıyan şu hedefleri belirledik.

·      Sürekli müşteri gereksinimleri ve pazarı karşılamak için (AB) 305/2011 Yönetmeliği uyarınca inşaat ürünlerinin performans sabitliği değerlendirilmesi ve doğrulanmasını sürdürüp kalkınmayı sağlamak.

·       Kalite yönetim planlaması yapma, etkinliğin tüm düzeylerinde performans izleme ve değerlendirme.

·       Objektiflik ve yasallık, herhangi bir çıkar çatışmasını önlemek, işimizin tüm alanlarında verimli organizasyon sağlamak.

·       Şirket tarafından gerçekleştirilen Bulgaristan ve Avrupa mevzuatının gereklilikleri ve inşaat ürünlerinin uygunluk değerlendirilmesi alanında diğer düzenlemelere uyumun sağlanması için süreçleri geçerli kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü kurallara sıkı bağlılık.

·       Tam, doğru ve sürekli tanımı ve personelin hak ve yükümlüklerini, verimli eğitim, geliştirilen ilke ve yöntemlerin uygulanması öngörülen kalite yönetim sisteminin uygulanması.

·       Hizmetlerin kalitesi işbirlikçilerinin yüksek sorumluluk yaratmak yasal gereklilikler, finansal ve teknolojik yeteneklerine göre en uygun uygulamaların etkinliğini ve uygulamaları değerlendirerek davranış yapan müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamaktır.

Faaliyet verimliliği arttırma

Personel için eğitim ve örgütsel iyileştirmeler etkinliğini arttırmak, değerlendirme ve doğrulaması için standartların uygulamadaki farklılıklarını en aza indirmek için kullanılan kaynakların optimizasyonu, planlama ve inşaat ürünlerinin performans sabitliği yürütülmesi.

Şirketin kalite yönetim sistemini etkileyen eksikler, sapmalar durumunda her bir çalışan tarafından anında ve bir bütün olarak tepki vermek.

Taşeronların sağladıkları hizmetler ve diğer paydaşlara kalite gereksinimlerini geliştirme, iyileştirme ve süreklilik sürecine katılımlarını sağlamak.

Geliştirme, bakım ve periyodik gözden geçirme için kaynak sağlamak ve sürekli kalite yönetim sisteminin etkinliğini arttırmak.

"Dedal A&C Ltd." Yönetimi her yıl en az bir defa inceleme yapar. Kalite, geliştirilecek hedefleri belirler ve onlara ulaşmak için ölçülebilir değerlendirme kriterleri belirler ve harekete geçer.

Günlük işlerinde tüm şirket çalışanları ve taşeronlar profesyonellik, disiplin ve sorumluluk sergilemeli ve kalite yönetim sistemleri dökümanlarında belirtilen şartlara uymalı ve aktif olarak gelişimine katkıda bulunması gerekir.

Kalite politikası çalışanları taşeronlara iş ortakları ve halka sunulacaktır.

 

Kalite ve çevre politikasını açıkladıktan sonra yürütme sorumluluğu ilan edip kişisel katılımı garanti ediyoruz.

 

Müdür 

müh. Anna Vasileva

arch. Galina Vasileva