Belgelendirme süreci

 

Belgelendirme için başvurular, belgelendirme başvuru formları ile şahsen veya elektronik ortamda (faks, e-mail) alınır. Belgelendirme başvurusunun kesinleştirilmesinden sonra Belgelendirme Sözleşmesi hazırlanır. Sözleşmenin imzalanmasından sonra Müdürü tarafından Denetim Programı hazırlanarak kuruluşa iletilir. Önceki belgelendirme kuruluşunun yapmış olduğu denetim kayıtları da talep edilir ve incelenir. Daha sonra kuruluş, görevlendirilcek personel tarafından ziyaret edilir. Denetimler sonrasında, tespit edilmiş olan majör ve minör uygunsuzlukların tamamen kapatıldığı garanti altına alınmadan, belgelendirme veya yeniden belgelendirme kararı için, Belgelendirme Komitesine öneride bulunulmaz. Belgelendirme Komitesi'nin denetim sonuçlarını ayrı ayrı değerlendirmesi sonucunda belgenin verilmesine herhangi bir engel görülmemesi durumunda, belgelendirme tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olmak üzere ilgili ürünler için CE belgesi düzenlenir. Belgelerin geçerliliklerini sürdürebilmeleri için üreticinin her yıl yeniden denetlenmesi gerekmektedir.

  sistem 1+/1

  sisitem 2+

 agregalar

Sistem 1/1+ için Numune alınması / Başlangıç Tip Deneylerinin yapılması:
Teknik Onay Dokümanının ön gördüğü durumlarda Başlangıç Tip Deneylerinin bir kısmı veya tamamının gerçekleştirilecek olması halinde başlangıç tip deneylerinin teknik onayın ön gördüğü metotlar ile gerçekleştirilmesi Belgelendirme Uzmanı tarafından sağlanır.
 
Üreticinin görevleri
Sistem
1+ 1 2+ 3 4
İlk tip testi
İlk tip testlerinin (ITT) onaylanmış laboratuar tarafından gerçekleştirilmesi        
Fabrika Üretim Kontrolü (FÜK) sistemi
Performans beyanı
Fabrıkadan alınan numuneler üzerinde belirtilen test planına göre testlerin yapılması
Onaylanmış Kuruluşun görevleri Sistem
1+ 1 2+ 3 4
İlk tip testi      
Üretim yeri inceleme (FÜK) gözetimi    
Üretim yeri inceleme (FÜK) belgelendirmesi    
Numune üzerinde ara testler        
SİSTEM 1+/1 Onaylanmış bir Belgelendirme Kuruluşunun ürünün uygunluğunu belgelendirmesi
Üreticinin görevleri :
- Fabrika Üretim Kontrolü (FPC)
- Önceden belirlenmiş bir deney planına göre fabrikadan alınan numunelerin üretici tarafından yapılan daha sonraki deneyleri
Onaylanmış Kuruluşun görevleri :
- Ürünün Başlangıç Tip Deneyleri
- Fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün başlangıç muayenesi
- Fabrika Üretim Kontrolünün sürekli gözetimi, değerlendirilmesi ve onayı
- Muhtemelen, fabrikadan alınan numunelerin tetkik deneyleri (Sistem 1+ için)
 
SİSTEM 2+ Üretici tarafından ürünün uygunluğunun beyanı
Üreticinin görevleri :
- Ürünün Başlangıç Tip Deneyleri
- Fabrika Üretim Kontrolü
- Önceden belirlenmiş bir deney planına göre fabrikadan alınan numunelerin üretici tarafından yapılan rutin deneyleri
Onaylanmış Kuruluşun görevleri :
- Fabrika Üretim Kontrolünün fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün bir başlangıç muayenesi temel alınarak belgelendirilmesi
- Muhtemelen, fabrikadan alınan numunelerin tetkik deneyleri
 
SİSTEM 3 Üretici tarafından ürünün uygunluğunun beyanı
Üreticinin Görevleri :
- Fabrika Üretim Kontrolü
Onaylanmış Kuruluşun görevleri :
- Onaylanmış bir laboratuar tarafından ürünün Başlangıç Tip Deneyleri (raporlar sadece Onaylanmış Laboratuardan olmalıdır)
 
SİSTEM 4 Üretici tarafından ürünün uygunluğunun beyanı
Üreticinin görevleri :
- Ürünün Başlangıç Tip Deneyleri
- Fabrika Üretim Kontrolü