Февзи Юмер

Одитор

Профил:
Бакалавър Международни Икономически Отношения
Водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001 и ISO 45001(OHSAS 18001)
 

Езици:
Английски, Турски и Български