Катя Милева

Одитор

Профил:
Магистър География
Водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 39001 и ISO 45001(OHSAS 18001)

Езици:
Английски