Κάτια Μίλεβα

Ελεγκτής
Пροφίλ:
MD στην Γεωγραφία
Επικεφαλής ελεγκτής για ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 39001 και ISO 45001(OHSAS 18001)
 
Yλώσσες:
Αγγλικά