αρχ. Αγαπημένη Καράτσεβα

Τύπος ελέγχου A / Τεχνικός εμπειρογνώμονας

Пροφίλ:
Μεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική Τοπίου

Yλώσσες:
Αγγλικά και Βουλγαρικά