αρχ. Αγαπημένη Καράτσεβα

Τύπος ελέγχου A / Τεχνικός εμπειρογνώμονας

Profile: 
Μεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική Τοπίου

Languages: 
Αγγλικά και Βουλγαρικά