Μηχ. Ιβάϊλο Γούγκαλοβ

Ελεγκτής/ Τεχνικός εμπειρογνώμονας

Προφίλ:
Μηχ. Χημείας
Τεχνολογία Υλικών κα Γνώση των Υλικών
Επικεφαλής ελεγκτής για ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001, ISO 45001(OHSAS 18001) και ISO 50001

Γλώσσες:
Αγγλικά και Βουλγαρικά