Κωνσταντίν Κόντοβ

Ελεγκτής / Τεχνικός εμπειρογνώμονας

Пροφίλ:
Ανώτατες σπουδές στην οικολογία και την Προστασία του Περιβάλλοντος

Yλώσσες:
Αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα