Μηχ. Βεσελίνα Ποποβα

Ελεγκτής / Τεχνικός εμπειρογνώμονας

Profile:
Master of Construction Engineering
Road Construction
Lead auditor for ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001(OHSAS 18001)

Languages:
English and Bulgarian