инж. Веселина Попова

Одитор / Технически експерт

Профил:
Магистър Транспортно строителство
Специализация Пътно строителство
Водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001(OHSAS 18001)

Езици:
Английски