Μηχ. Σβετσάβα Σβέτλαβα

Επικεφαλής τμήματος "Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης"

Profile:
Μεταπτυχιακό στη Μεταλλουργία - Φυσικοχημικές Έρευνες Μεταλλουργικής Διαδικασίας
Επαγγελματικό Δίπλωμα Ειδίκευσης - Έλεγχος και Λογιστική σε Τράπεζες και Χρηματοοικονομικές Επιχειρήσεις
Επικεφαλής ελεγκτής για ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001(OHSAS 18001), ISO 39001 και ISO 50001

Languages:
Αγγλικά, Ρωσικά και Βουλγαρικά