Μηχ. Σον Υανγ

Ελεγκτής

Profile: 
Πτυχίο Μηχανικών Αυτοματισμού

Languages: 
Αγγλικά και κινέζικα κινέζικα